Jest to metoda konsultacji psychologicznych, która pomaga ludziom chcącym poradzić sobie z trudnościami psychicznymi czy życiowymi, którzy jednocześnie nie chcą zagłębiać się w doświadczenia dzieciństwa. Podejście to zakłada, że aby znaleźć skuteczne rozwiązanie, nie jest konieczna szczegółowa analiza przyczyn doświadczanych przez klienta problemów, a raczej budowanie rozwiązań w oparciu o obraz zmiany życiowej, jaką ktoś chce uzyskać.  Znajduje zastosowanie w pracy z osobami szukającymi pomocy w sprawach takich jak uzależnienia, przygnębienie, wypalenie, niepokój, smutek, agresja i przemoc, problemy emocjonalne, relacyjne i zawodowe.

Czego się spodziewać w czasie konsultacji/terapii:

  • Koncentracji na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości, kierunek prazy wyznacza nie problem, a potrzeby.
  • Poszukiwania wyjątków od problemu, sugerujących stosowne rozwiązania.
  • Poszukiwania małych zmian, wywołujących duże zmiany.
  • Odkrywania własnych zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania.
  • Bycia traktowanym jako ekspert od swojego życia, który jednak czasami potrzebuje wsparcia.
  • Uczenia się ze swoich problemów, jako nieskutecznych wysiłków pokonania określonej trudności.
  • Znajdowania rozwiązań bez szczegółowej analizy problemów
  • Dostosowania terapii do celów klienta, a nie odwrotnie

Zapisz się tutaj:

Zapisz się na 30-minutową bezpłatną rozmowę, aby określić, jak mogę Ci pomóc.